متن آهنگ ای ماه مهر از محسن چاوشی

آلبوم: Abraham

Ey Mahe Mehr

👁 ٥٦*زنگ مدرسه*

مادر! مداد قرمزِ من کو؟

کو لقمه های نان و پنیرم؟

آخر چگونه بیست بگیرم؟

وقتی که دست های فقیرم

فردای درس آن همه باید

در جست و جوی کار بمیرند

ای ماه مهر زهر هلاهل

بازآ که زنگ های ثلاثه

روزی هزار بار بمیرند

تا کودکان به وقت دبستان

از ترس امتحان نهایی

با نمره یِ چهار بمیرند

ای ماه مهر ماه بد اخلاق

با ایده های محکم و خلاق

ما را بزن به خط کشی از چوب

ما را بزن به ترکه ی مرطوب

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

تا در درون کودک دیروز

مردان بی شمار بمیرند

مادر مداد قرمزِ من کو؟

کو لقمه های نان و پنیرم؟

آخر چگونه بیست بگیرم؟

وقتی که دست های فقیرم

فردای درس آن همه باید

در جست و جوی کار بمیرند

دل بادبادکی است حصیری

آهی که نظر دل ما را تا اوج میبرد به اسیری

با هر نخ بریده شهید

دل های رفته را بگذارید در اوج افتخار بمیرند

*دستگاه نمایش ضربان قلب*

در این کلاس های رفوزه

لای کتاب های عجوزه

متن آهنگ ای ماه مهر از محسن چاوشی

ما چیستیم بر درِ کوزه؟

سقای علم دست بجنبان

تا گوش های تشنه به دست

چک های آب دار بمیرند

روزی هزار بار بگو آب

روزی هزار بار بگو نانمادر مرا ببر به دبستان

تا رویِ شاخه های جوانم

گنجشک های توی دهانم

روزی هزار بار بمیرند

مادر مداد قرمزِ من کو؟

کو لقمه های نان و پنیرم؟

آخر چگونه بیست بگیرم؟

وقتی که دست های فقیرم

فردای درس آن همه باید

در جست و جوی کار بمیرند

*زنگ مدرسه*

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background