متن آهنگ دلبر از محسن چاوشی

Delbar - Delbar

- 801 👁بستد دل و دین از من، از من دل و دین بستد کافر نکند چندین، چندین نکند کافر دو رخ چو قمر دارد، دارد چو قمر دو رخ عنبر ز قمر رسته، رسته ز قمر عنبر چشمش ببرد دلها، دلها ببرد چشمش باور نکند خلق آن، خلق آن نکند باور حیران شده و عاجز، عاجز شده و حیران بتگر ز رخش چون بت، چون بت ز رخش بتگر دلبر صنمی شیرین، شیرین صنمی دلبر آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر عاشق شدهام بر وی، بر وی شدهام عاشق

یکسر دل من او برد، برد او دل من یکسر دلبر صنمی شیرین، شیرین صنمی دلبر آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر عاشق شدهام بر وی، بر وی شدهام عاشق یکسر دل من او برد، برد او دل من یکسر نالم ز رخش دایم، download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
دایم ز رخش نالم داور ندهد دادم، دادم ندهد داور مسته صنما چندین، چندین صنما مسته می خور به طرب با من، با من به طرب می خور منت به سرم بر نه، بر نه به سرم منت ساغر به کفم بر نه، بر نه به کفم ساغر رفته به سفر یارم، یارم به سفر رفته ایدر چه کنم تنها؟ تنها چه کنم ایدر؟ دلبر صنمی شیرین، شیرین صنمی دلبر آذر به دلم بر نه،

بر نه به دلم آذر عاشق شدهام بر وی، بر وی شدهام عاشق یکسر دل من او برد، برد او دل من یکسر دلبر صنمی شیرین، شیرین صنمی دلبر آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر عاشق شدهام بر وی، بر وی شدهام عاشق یکسر دل من او برد، برد او دل من یکسر download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه