تصویر آهنگ Bist Hezar Arezoo از محسن چاوشی

دانلود + متن آهنگ Bist Hezar Arezoo از محسن چاوشی
اي همه خوبي تو را

پس تو كه رايي كه را

اي گل در باغ ما

پس تو كجايي كجا

سوسن با صد زبان

از تو نشانم نداد

گفت رو از من مجو

غير دعا و ثنا

سرو اگر سر كشيد

در قد تو كي رسيد

نرگس اگر چشم داشت

هيچ نديد او تو را

دانلود آهنگ Bist Hezar Arezoo از محسن چاوشی

هر طرفي صف زده

مردم و ديو و دده

ليك در اين مي كده

پاي ندارند پا

از كرمت من بناز

مينگرم در بقا

كي بفريبد شها

دولت فاني مرا

بيست هزار ارزو

بود مرا پيش از اين

در هوس خود نماند

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

هيچ اماني مرا

اي كه به هنگام درد

راحت جاني مرا

وي كه به تلخي فقر

گنج رواني مرا

سجده كنم من به جان

روي نهم من به خاك

گويم از اينها همه

عشق فلاني مرا

overtor translate

هر نفس اواز عشق

ميرسد از چپ و راست

ما به فلك ميرويم

عزم تماشا كه راست

ما به فلك بوده ايم

يار ملك بوده ايم

باز همانجا رويم

جمله كه آن شهر ماست

گوهر پاك از كجا

عالم خاك از كجا

بر چه فرود امدي

بار كنيد اين که جاست

متن آهنگ Bist Hezar Arezoo از محسن چاوشی

بخت جوان يار ما

دادن جان كار ما

غافله سالار ما

فخر جهان مصطفي ست

از كرمت من بناز

مينگرم در بقاكي بفريبد شها

دولت فاني مرا

بيست هزار ارزو

بود مرا پيش از اين

در هوس خود نماند

هيچ اماني مرا

اي كه به هنگام درد

راحت جاني مرا

وي كه به تلخي فقر

گنج رواني مرا

سجده كنم من به جان

روي نهم من به خاك

گويم از اينها همه

عشق فلاني مرا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background