متن آهنگ Bebor Be Name Khodavandat از محسن چاوشی

آلبوم: Abraham

👁 ٣٢١
امتیاز ٨.٠ از ١ نظرچه حکمتی است در این مردن

در عاشقانه ترین مردن

و مغز را به فضا بردن

و گریه را به خلا بردن

چه حکمتی است که در آغاز نگاه من به سرانجام است؟

ببر به نام خداوندت

که لطف خنجر ابراهیم به تیز بودن احکام است

نبخش مرتکبانت را

تو حکم واجب الاجرایی و عشق جوخه ی اعدام است

به دست آه بسوزانم

که شعله ور شدنم دود است

کفن به سرفه بپوشانم

که سر به سر بدنم دود است

و نخ به نخ دهنم دود است

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

غمت غلیظ ترین کام است، هی

و نخ به نخ دهنم دود است

غمت غلیظ ترین کام است، هی

(نگاه من به سرانجام است)

سرنگ ها همگان قرمز

و رنگ ها همگان قرمز

سماء مولویان قرمز

جهان کران به کران قرمز

که نبشی از رژ گلگونت هنوز بر لب این جام است

بگو ستاره ی دردانه

در انزوای رصدخانه

کدام کوزه شکست آن روز

که با گذشتن نهصد سال

متن آهنگ Bebor Be Name Khodavandat از محسن چاوشی

هنوز حلقه ی دستانش به دور گردن خیام است، هی

هنوز حلقه ی دستانش به دور گردن خیام است، هی

ببین چه قدر اسیرم من

چنان بکش که پس از مردن هزار بار بمیرم مندسیسه های تو، می بینی

ورید پاک امیرم من که در تدارک حمام است

چه حکمتی است در این مردن

در عاشقانه ترین مردن

و مغز را به فضا بردن

و گریه را به خلا بردن

چه حکمتی است که در آغاز نگاه من به سرانجام است

چه حکمتی است که در آغاز نگاه من به سرانجام است

(نگاه من به سرانجام است)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background