متن آهنگ مرداب از محمد نجم

آلبوم: Azat Delkhoram

Mordab

👁 ١٢٠هیچکی نمیدونه

چه غمونه دلم بی اون تو این خونه

هیچکی نمیدونه یه دیوونه شدم حالم پریشونه

چن روزه بی تابم نمیخوابممث مرغ تو مردابم

بی اون یه مجنونم که دیوونم دیگه حتی نمیخونم

دلمو چه آسون شکسته میگه به من دل نبسته

دل من یه گوشه نشسته دیگه نمیتونه بسه

منو اون ارزون فروخته

به یکی چشماشو دوخته

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دل من بد جوری سوخته

منو ارزون فروخته

هیچکی نمیدونه چه غمونه دلم بی اون تو این خونه

هیچکی نمیدونه یه دیوونه شدم حالم پریشونه

چن روزه بیتابم

نمیخوابم

مث مرغ تو مردابم

بی اون یه مجنونم که دیونم دیگه حتی نمیخونم

دلمو چه آسون شکسته

متن آهنگ مرداب از محمد نجم

میگه به من دل نبسته

دل من یه گوشه نشسته

دیگه نمیتونه بسهمنو اون ارزون فروخته

به یکی چشماشو دوخته

دل من بدجوری سوخته

منو ارزون فروخته

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background