متن آهنگ Tasnif از Mohammad Motamedi

- Iran: Chant Classique

- 31 👁کش کش کش مکشو کش کش کش مکشو گیر و دار اگر گذارد حبیب اگر گذارد کج کج کج رویه کج کج کج رویه روزگار اگر گذارد حبیب اگر گذارد بانگ مؤذن مرا کشد ب مسجد بانگ مؤذن مرا کشد ب مسجد ناله جان سوزتو اگر گذارد حبیب اگر گذارد جانم اگر گذارد خواهم ک دهم دل پس از این به پند واعض زان لعل لبو چشم خمار اگر گذارد

ای لاله ازارم خون شد دل زارم گفتم نکنم شکوه دگر ز بی قراری زان سلسله زلف نگار اگر گذارد download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
آن چشم خمار اگر گذارد آن چشم خمار اگر گذارد کش کش کش مکشو کش کش کش مکشو گیر و دار اگر گذارد حبیب اگر گذارد کج کج کج رویه کج کج کج رویه روزگار اگر گذارد حبیب اگر گذارد

بانگ مؤذن مرا کشد ب مسجد بانگ مؤذن مرا کشد ب مسجد ناله جان سوزتو اگر گذارد حبیب اگر گذارد جانم اگر گذارد download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه