تصویر آهنگ Saghaye Karbala از Mohammad Heshmati

متن آهنگ Saghaye Karbala از Mohammad Heshmati

آلبوم: Ghazale Ashora

👁 ٧٩اویان ای یار وفاداریم اویان

اویان ای یار وفاداریم اویان

منی تک قویما ، علمداریم اویان

منی تک قویما ، علمداریم اویان

شرف النّاسیم اویان ، گوزل عبّاسیم اویان

شرف النّاسیم اویان ، گوزل عبّاسیم اویان

یولووی خیمه ده گوزلر بالالار

یولووی خیمه ده گوزلر بالالار

سنه قوربان اولا قیزلارم اویان

سنه قوربان اولا قیزلاریم اویان

شرف النّاسیم اویان ، گوزل عبّاسیم اویان

شرف النّاسیم اویان ، گوزل عبّاسیم اویان

قره معجرلریمون وای گونونه

قره معجرلریمون وای گونونه

سوت امر اصغریمون وای گونونه

سوت امر اصغریمون وای گونونه

سرویمین صدمه دییب قوللارینا

سرویمین صدمه دییب قوللارینا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

توکولوب قانی شرف یوللارینا

توکولوب قانی شرف یوللارینا

شرف النّاسیم اویان ، گوزل عبّاسیم اویان

شرف النّاسیم اویان ، گوزل عبّاسیم اویان

دئدی ای قوم ظلم عالمه سردار منم

نایب مقتدر حیدر کرار منم

هل عطا اوغلی منم فاطیمه نون نوکریم

هل عطا اوغلی منم فاطیمه نون نوکریم

هم علم صاحبی سقای دل افگار منم

شرف النّاسیم اویان ، گوزل عبّاسیم اویان

شرف النّاسیم اویان ، گوزل عبّاسیم اویان

مادرم داده به من درس وفاداری را

عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم

گه علمدار و سپه دارم و گاهی سقا

گه علمدار و سپه دارم و گاهی سقا

گه کنار حرمت گشت زنان چون شیرم

متن آهنگ Saghaye Karbala از Mohammad Heshmati

گه کنار حرمت گشت زنان چون شیرم

کربلا کعبه عشق است و منم در احرام

شد در این قبله عشاق دو تا تقصیرم

دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد

دست من خورد به آبی که نصیب تو نشدچشم من داد از آن آب روان تصویرم

چشم من داد از آن آب روان تصویرم

باید این دیده و این دست دهم قربانی

باید این دیده و این دست دهم قربانی

تا که مقبول شود حج من آنگه میرم

تا که مقبول شود حج من آنگه میرم

اویان ای یار وفاداریم اویان

اویان ای یار وفاداریم اویان

منی تک قویما علمداریم اویان

شرف النّاسیم اویان ، گوزل عبّاسیم اویان

شرف النّاسیم اویان ، گوزل عبّاسیم اویان

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background