متن آهنگ Saghay-E-Teshnegan از Mohammad Esfahani

👁 ٥٢من زاده ی علی مرتضایم

من شاهباز ملک لافتی یم

فضل و شرف همین بس از برایم

که خادمم به درگه حسینی

والله ان قطعتموا یمینی

که خادمم به درگه حسینی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

والله ان قطعتموا یمینی

خدمتگزار زاده ی بتولم

من باغبان گلشن رسولم

زافسردگی گلشنش ملولم

دارم دل شکسته و غمینی

متن آهنگ Saghay-E-Teshnegan از Mohammad Esfahani

والله ان قطعتموا یمینیدارم دل شکسته و غمینی

والله ان قطعتموا یمینی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background