تصویر آهنگ Armaghane Tariki از Mohammad Esfahani

دانلود + متن آهنگ Armaghane Tariki از Mohammad Esfahani

آلبوم: Armaghane Tariki

👁 ٦٦چه در دل من

چه در سر تو

من از تو رسیدم به باور تو

تو بودی و من

به گریه نشستم

دانلود آهنگ Armaghane Tariki از Mohammad Esfahani

برابر تو

به خاطر تو

به گریه نشستم

بگو چه کنم؟

با تو شوری در جان

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بی تو جانی ویران

از این زخم پنهان می میرم

نامت در من باران

یادت در دل طوفان

با تو امشب پایان می گیرد

نه بی تو سکوت

نه بی تو سخن

به یاد تو بودم به یاد تو من

ببین غم تو رسیده به جان و

متن آهنگ Armaghane Tariki از Mohammad Esfahani

دویده به تن

ببین غم تو رسیده به جانمبگو چه کنم؟

با تو شوری در جان

بی تو جانی ویران

از این زخم پنهان می میرم

می میرم...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background