متن آهنگ Tavallod (Kheyli Khoshhalam) از محمد علیزاده

آلبوم: Surprise

👁 ٢١١خیلی خوشحالم از اینکه

تو به دنیا اومدی؛ تو

دنیا فهمید که تو انگار

نیمه ی گمشده می تو

زندگی خیلی خوبه

چون که خدا تو رو داده

روز تولدم برام

فرشتشو فرستاده

خدا مهربونی کرد

تو رو سپرد دست خودم

دستتو گرفتمو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

فهمیدم عاشقت شدم

خدا مهربونی کرد

تو رو سپرد دست خودم

دستتو گرفتمو

فهمیدم عاشقت شدم

آورده دنیا یه دونه

اون یه دونه پیش منه

خدا فرشته هاشو که

نمی سپره دست همه

تو نمیومدی پیشم

متن آهنگ Tavallod (Kheyli Khoshhalam) از محمد علیزاده

من عاشق کی می شدم

به خاطر اومدنت

یه دنیا ممنون توامخدا مهربونی کرد

تو رو سپرد دست خودم

دستتو گرفتمو

فهمیدم عاشقت شدم

خدا مهربونی کرد

تو رو سپرد دست خودم

دستتو گرفتمو

فهمیدم عاشقت شدم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background