متن آهنگ جز تو از محمد علیزاده

آلبوم: Surprise

Joz To

👁 ٧٣جز تو کی میتونه عزیز من باشه؟

کی میتونه تو قلب من جاشه؟

مگه میشه مثل تو پیدا شه؟!

همه چیزم آی عزیزم

جز من کی واسه دیدن تو حریصه؟

اسمتو رو قلبش مینویسه؟

گونه هاش از ندیدنت خیسه؟

همه چیزم آی عزیزم

تو نباشی بی قرارم بد میبینم بد میارم

بی تو من

حس ندارم سر به زیرم

گوشه گیرم کاش بمیرم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بی تو من

همه چیزم آی عزیزم همه چیزم

واسه ما دوتا کی بهتر از ما

از همین امروز تا آخر دنیا

واسه ما دوتا کی بهتر از ما

از همین امروز تا آخر دنیا

همه چیزم آی عزیزم همه چیزم آی عزیزم همه چیزم آی عزیزم

همه چیزم آی عزیزم همه چیزم آآآآآی عزیزم

جز تو کی میتونه عزیز من باشه؟

کی میتونه تو قلب من جاشه؟

مگه میشه مثل تو پیداشه؟!

متن آهنگ جز تو از محمد علیزاده

همه چیزم آی عزیزم

جزمن کی واسه دیدن تو حریصه؟

اسمتو رو قلبش مینویسه؟گونه هاش از ندیدنت خیسه؟

همه چیزم آی عزیزم

تو نباشی بی قرارم بد میبینم بد میارم

بی تو من حس ندارم سربزیرم

گوشه گیرم کاش بمیرم بی تو من

همه چیزم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background