متن آهنگ Be Name از موئر

آلبوم: Be Name

👁 ٨١به نام حق که خوردنش

اونی که خورد جای حبس رفت کت تنش

رانت دولتش شد سلاح و فرصتش

مینازه به مال و قدرتش

هی میباله به مال و شهرتش

به نام هنر

که خفش کردیم ازش کنیدم

سر بریدیم سطحی شدو

دیدیم باخت صد هیچو به فرهنگای نو پا

خراب شدن پل ها

آرتیست بی مرز شد طرفدار گناه

به نام عشق که رفت تو جیب رفت تو شورت

عوض میشه هی از رو تیپ از رو مدش

زیرو رو کشی و بد سوتی بد تو ذوق

خیانت عادی میشه هم کوچیک هم بزرگش

به نام فرهنگ که رسیده به جای باریکش

رو به موته و نشستیم به پای بالینش

فردا دایورته رو چپو راستیه چرا

که ننگو ما بنویسیم توی کتاب و تاریخش

به نام ایران پیر یه گربه ی خسته با رد پای شیر

گریه ی فرشته خنده های دیو

پرچم خونی زجه های گیو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

به نامم اجتماع تو انزوا

قبلیا اشتباه رو اشتباه

بعدیا اژدهان تو چشم ما

پنبه شدن رشته ها

غذای فاسد یعنی چی

یعنی کور شدن اژدها

به نام شهرم که غرق عقده مست دوده

رسیده ته بن بست جنگ پوله بالا

لنگ نونه پایین

شکاف طبقاتش

یه شهره تلفاتش

مطمئنم تا ابد میمونه تبعاتش

به نام فرق شرم تو نفس مرد

سفره بدون گوشت طعم ترک دست

فکر فردای زن و بچه عرق سرد

میشینه رو پیشیونیش

همون فکرا میشه مرض قلب

به نام زندگی که له زیر بدهیا

سر کیسه شله تورمه میگه بده بیاد

میشه جیب خالی دل سیاه

بی ارزشی مثه ریال درست میشه چه شکلی ها

به نام رپ که چرکای مغزمو کرد کلمه

متن آهنگ Be Name از موئر

تا باز کنم من چشمای بسته رو

موئرو گذاشتش وسط سیبل

تا مو ام به تنت سیخ

بشنوی فریاد قلبمو

تکست آهنگ موئر به نام

به نام حقتو سفیدی سیاهی تو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام هنر

تو سفیدی سیاهی تو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام عشق

تو سفیدی سیاهی تو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام فرهنگ

تو سفیدی سیاهی تو سیاهی سفیدم

رد نشدم راحت از هرچی که دیدم

به نام رپ

(با تشکر از تکست اهنگ)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background