تصویر آهنگ یکی را دوست دارم از معین

متن آهنگ یکی را دوست دارم از معین

Yeki Ra Doost Daram

👁 ١٠٦یکی را دوست میدارم

یکی را دوست میدارم

ولی افسوس او هرگز نمی داند

نگاهش میکنم

نگاهش میکنم

شاید

شاید

بخواند از نگاهه من که او را دوست میدارم

ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمی خواند

وای

به برگ گل نوشتم من

به برگ گل نوشتم من

که او را دوست میدارم

ولی افسوس

ولی افسوس

او گل را به زلف کودکی آویخت تا او را بخنداند

صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت

بگو از من به دلدارم تو را من دوست میدارم

ولی ناگه

ولی ناگه

ز ابر تیره برقی جست و روی ماه تابان را بپوشانید

من به خاکستر نشینی عادت دیرینه دارم

سینه مالامال غم اما دلی بی کینه دارم

پاکبازم من ولی در آرزویم عشق باز یست

مثل هر جنبندهای من هم دلیدر سینه دارم

من عاشقه،عاشق شدنم

من عاشقه، عاشق شدنم

در کدامین مکتب و مذهب جرم است پاکبازی

در جهان صدها هزاران پاکباز از سینه دارم

کار هر کس نیست مکتب داری این پاکبازان

هدیه از سلطان عشق بر هر دو پایم پینه دارم

پینه دارم

من عاشقه،عاشق شدنم

متن آهنگ یکی را دوست دارم از معین

من عاشقه، عاشق شدنم

من از بیراهه های هله بر می گردم و آواز شب دارم

هزار و یک شبی دیگر نگفته زیر لب دارم

مثال کوره میسوزم تنم از عشق امید طرم دارد

حدیث تازه ای از عشق مردان حلب داردمن عاشقه،عاشق شدنم

من عاشقه، عاشق شدنم

من به خاکستر نشینی عادت دیرینه دارم

سینه مالامال غم اما دلی بی کینه دارم

پاکبازم من ولی در آرزویم عشق باز یست

مثل هر جنبنده ای من هم دلیدر سینه دارم

من عاشقه،عاشق شدنم

من عاشقه، عاشق شدن

من عاشقه،عاشق شدنم

من عاشقه، عاشق شدنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background