متن آهنگ Sooze Del از معین

آلبوم: Moama

👁 ٧٢من اگر عاشق نباشم از خودم سیرم

من اگر عاشق نباشم زود میمیرم

من اگر عاشق نباشم از خودم سیرم،

زود میمیرم.

سینه سردش پیشه ماست،

لبریزه دردش پیشه ماست،

همسفر آتش کجاست؟ همسفر آتش کجاست؟

سفرهء دل خالی و بی روزی است

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

سینه ام محتاج آتش سوزی است؛

سینه ام محتاج آتش سوزی است.

نازنین تو همرهی با راز داران میکنی،

آتشی را زیره خاکستر تو پنهان میکنی

من که خود در معبد دلدادگان آیینه ام

تله خاکستر نمیخواهم درونه سینه ام

من اگر عاشق نباشم از خودم سیرم

متن آهنگ Sooze Del از معین

من اگر عاشق نباشم زود میمیرم

سفرهء دل خالی و بی روزی استسینه ام محتاج آتش سوزی است؛

سینه ام محتاج آتش سوزی است

سینه سردش پیشه ماست

لبریزه دردش پیشه ماست

همسفر آتش کجاست؟ همسفر آتش کجاست؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background