متن آهنگ پنجره از معین

آلبوم: Havas

Panjareh

👁 ٧٧باز کن پنجره را و به مهتاب بگو

صفحه یه ذهن کبوتر ابیست

خواب گل مهتابیست

ای نهایت در تو ابدیت در تو

ای همیشه با من تا همیشه بودن

باز کن چشمت را تا که گل باز شود

قصه یه زندگی اغاز شود

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تا که از پنجره ی چشمانت عشق اغاز شود

تا دلم باز شود...

دلم اینجا تنگ است دلم اینجا سرد است

فصلها بی معنی اسمان بی رنگ است

سرد سرد است اینجا باز کن پنجره را!!

باز کن چشمت را گرم کن جان مرا

متن آهنگ پنجره از معین

ای همیشه ابی ای همیشه دریاای تمام خورشید ای همیشه گرما

سرد سرد است اینجا باز کن پنجره را!!

ای همیشه روشن باز کن چشم من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background