متن آهنگ خودم میام از معین

Khodam Miam

👁 ٩٥دشمن اگه هزار هزار

فشنگاشون قطار قطار

حلقه به دورت بزنن

صد تا با سی صد تا سوار

خودم میام میبرمت

با یک نگاه میدزدمت

خودم مییام میبرمت

با یک نگاه میدزدمت

این دل بی قرارم

به دام تو اسیره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برای دیدن تو

نفسم داره میگیره

نفسم داره میگیره

قد نگو نگو نگو سرو خرامانه

چشم نگو نگو نگو نرگس مستانه

لب نگو نگو نگو غنچه ی خندانه

دل نگو نگو نگو خیلی پریشانه

این دل بی قرارم

به دام تو اسیره

متن آهنگ خودم میام از معین

این دل بی قرارم

به دام تو اسیره

برای دیدن تونفسم داره میگیره

نفسم داره میگیره

امید من تو هستی برای زندگانی

ارزوی دلم رو توی چشام میخونی

من دیگه خاک پاتم هر جا بری باهاتم

من عاشق تو هستم من تو رو میپرستم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background