تصویر آهنگ Kereshmeh از معین

متن آهنگ Kereshmeh از معین

آلبوم: Bibigol

👁 ٦٨خواهم که بر مویت ، مویت ، مویت

هر دم زنم شانه ، هر دم زنم شانه

ترسم پریشان کند بسی حال هرکسی

چشم نرگست مستانه مستانه ، مستانه مستانه

خواهم که بر چشمت ، چشمت ، چشمت

هر دم کشم سرمه ، هر دم کشم سرمه

ترسم مجنون کند بسی مثل من کسی

چشم نرگست مستانه مستانه ، مستانه مستانه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

یه شب بیا منزل ما

حل کن تو صد مشگل ما

ای دلبر خوشگل ما

دردت به جان ما شد

روح و روان ما شد

خواهم بر ابرویت ، رویت ، رویت

هر دم کشم وسمه ، هر دم کشم وسمه

متن آهنگ Kereshmeh از معین

ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی

چشم نرگست مستانه مستانه ، مستانه مستانهخواهم که بر رویت ، رویت ، رویت

هر دم زنم بوسه ، هر دم زنم بوسه

ترسم که نالان کند بسی حال هر کسی

چشم نرگست مستانه مستانه ، دیوانه دیوانه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background