تصویر آهنگ Kaftare Kacol Besar از معین

دانلود + متن آهنگ Kaftare Kacol Besar از معین

آلبوم: Safar

👁 ٥٦٣
امتیاز ٢.٠ از ١ نظرکفتر کاکل به سر های های

این خبر از من ببر وای وای

بگو به یارم

که دوسش دارم

دانلود آهنگ Kaftare Kacol Besar از معین

بگو برگرده چشم براشم من

خاطر خواشم من

من برات هر چی میگفتم همه از دل بود

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

همه از دل بود

همه از دل بود

تو برام هر چی می گفتی همه باطل بود

همه باطل بود

همه باطل بود

کفتر کاکل به سر های های

متن آهنگ Kaftare Kacol Besar از معین

این خبر از من ببر وای وای

بگو به یارمکه دوسش دارم

بگو برگرده چشم براشم من

خاطر خواشم من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background