متن آهنگ حیران از معین

آلبوم: Namaz - Persian Music

Heyraan

👁 ٧٣تو حیرانی در این هنگامه، من هم از تو حیرانتر

تو در آغاز آبادی، منم هر لحظه ویرانتر

در این بن بست ظلمانی، رهایی را چه میدانی؟

فرار از خود به سوی هم، و یا از هم گریزانتر

اگر از راه برگردیم سراپا حسرت دردیم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

گذشتن، مرگ؛ ماندن، درد کدامینند آسانتر؟

کدام این پیک را گویند

که من هم از تو می جویم

نشانت را و ماندم بی خبر در آن پریشانتر

متن آهنگ حیران از معین

در این تنهایی ممتد فقط دست تو بر در زد

ندیدم از تو ای دیرآمدهناخوانده مهمانتر

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background