متن آهنگ Eshgeh Man-Ashegam Bash از معین

آلبوم: Asheghaneha

👁 ٩٤عشق من! خبری از حال زارم نداری ،

هر لحظه تو غمی بر روی غمهام می ذاری

دلدارم! تو امید فرداهای که هستی ،

محبوبم! دل به پای محبّت که بستی

محبوبم! دل به پای محبت که بستی

روزی که دل به حرف های توبستم ،

جام عمر ُ جوونیم ُ شکستم

عاشق شدم غم را به جان خریدم ،

بی پروا پای غصّه ها نشستم

دنیا دنیا! موندن تنها ، دیگه فایده نداره ،

دنیا دنیا! باسه منِ تنها ، زندگی شام تاره

دنیا دنیا! ای بی فردا ، مثل رویا قشنگی ،

دنیا دنیا! با عاشق ها ، بی وفا و دورنگی

روزها آمدشب ها طی شد ، به کنارم نموندی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ببین آخر ای ستمگر جون به لبهام رسوندی

بهار رفت ماه دی شد ، تو شدی گلِ سرما

آتش دل خاکستر شد ، بی خبر از دل ما

بهار رفت ماه دی شد ، تو شدی گلِ سرما

آتش دل خاکستر شد ، بی خبر از دل ما

دنیا دنیا! موندن تنها ، دیگه فایده نداره ،

دنیا دنیا! باسه منِ تنها ، زندگی شام تاره

دنیا دنیا! ای بی فردا ، مثل رویا قشنگی ،

دنیا دنیا! با عاشق ها ، بی وفا و دورنگی

بی وفا و دورنگی

عشق من! خبری از حال زارم نداری ،

هر لحظه تو غمی بر روی غمهام می ذاری

دلدارم! تو امید فرداهای که هستی ،

متن آهنگ Eshgeh Man-Ashegam Bash از معین

محبوبم! دل به پای محبّت که بستی

محبوبم! دل به پای محبت که بستی

روزی که دل به حرف های توبستم ،

جام عمر ُ جوونیم ُ شکستمعاشق شدم غم را به جان خریدم ،

بی پروا پای غصّه ها نشستم

دنیا دنیا! موندن تنها ، دیگه فایده نداره ،

دنیا دنیا! باسه منِ تنها ، زندگی شام تاره

دنیا دنیا! ای بی فردا ، مثل رویا قشنگی ،

دنیا دنیا! با عاشق ها ، بی وفا و دورنگی

بی وفا و دورنگی

بی وفا و دورنگی

بی وفا و دورنگی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background