متن آهنگ Doauh از معین

👁 ٦٢با هم بیا دعا کنیم خدامون رو صدا کنیم

که آسمون بباره، فراوونی بیاره

ازش بخواییم برامون سنگ تموم بذاره

راههای بسته باز شه، هیچ کی غریب نباشه

صورت و شکل هیچ کس مردم فریب نباشه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

شفا بده مریضو، خط بزنه ستیزو

رو هیچ دیوار و بومی، نخونه جغد شومی

دعا کنیم رها شند، اونا که توی بندند

از بس نباشه نا اهل، زندونها رو ببندند

خودش می دونه داره هرکسی آرزویی

متن آهنگ Doauh از معین

این باشه آرزومون نریزه آبروییسیاه و سفید یه رنگ بشه، زشتیهامون قشنگ بشه

کویرها آباد بشند، اسیرها آزاد بشند

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background