تصویر آهنگ Bot Parast از معین

دانلود + متن آهنگ Bot Parast از معین

آلبوم: Tolou

👁 ٨٧شده ام بت پرست تو ، تو ، تو ، تو ...

شب هجرون دیگه تمومه ، گل مهتاب بر سر بومه

عاشقی جز بر تو حرومه ، که برای تو زنده ام

آه ، که برای تو زنده ام

دانلود آهنگ Bot Parast از معین

شده ام بت پرست تو ، قسم به چشمون مست تو

به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو

آه ، شده ام جام دست تو

به تو چون سجده میکنم ، شرر تو هر سينه ميزنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

به قصه میخوام که بعد از این بت روی تو بشکنم

آه ، بت روی تو بشکنم

شب هجرون دیگه تمومه ، گل مهتاب بر سر بومه

عاشقی جز بر تو حرومه ، که برای تو زنده ام

آه ، که برای تو زنده ام

روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه

دل من یک کاسهٔ خونه ، که برای تو زنده ام

متن آهنگ Bot Parast از معین

آه ، که برای تو زنده امعزيزم كاسه چشمم سرايت

ميون هر دوچشمم جاي پايت

شب هجرون دیگه تمومه ، گل مهتاب بر سر بومه

عاشقی جز بر تو حرومه ، که برای تو زنده ام

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background