متن آهنگ از در اومد از معین

Az Dar Umad

👁 ٩١تا از در اومد بوی گل اومد

بوی بهار و سوز دل اومد

وقتی نگام کرد آشفته بودم

حرف دلم رو کاش گفته بودم

حرف دلم رو کاش گفته بودم

نشست موهاشو شونه کرد

این دلو خوب دیوونه کرد

دل که پی بهونه بود شکایت از زمونه کرد

نشست موهاشو شونه کرد

این دلو خوب دیوونه کرد

دل که پی بهونه بود شکایت از زمونه کرد

تا از در اومد بوی گل اومد

بوی بهار و سوز دل اومد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

وقتی نگام کرد آشفته بودم

حرف دلم رو کاش گفته بودم

حرف دلم رو کاش گفته بودم

نشست موهاشو شونه کرد

این دلو خوب دیوونه کرد

دل که پی بهونه بود شکایت از زمونه کرد

نشست موهاشو شونه کرد

این دل رو خوب دیوونه کرد

دل که پی بهونه بود شکایت از زمونه کرد

دل دیگه سر به راه نشد یه روز ازش جدا نشد

دل دیگه سر به راه نشد یه روز ازش جدا نشد

می میره نباشه یارش خیلی خرابه کارش

متن آهنگ از در اومد از معین

می میره نباشه یارش خیلی خرابه کارش

دل دیگه سر به راه نشد یه روز ازش جدا نشد

دل دیگه سر به راه نشد یه روز ازش جدا نشدمی میره نباشه یارش خیلی خرابه کارش

می میره نباشه یارش خیلی خرابه کارش

تا از در اومد بوی گل اومد

بوی بهار و سوز دل اومد

وقتی نگام کرد آشفته بودم

حرف دلم رو کاش گفته بودم

حرف دلم رو کاش گفته بودم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background