تصویر آهنگ آرزو از معین

دانلود + متن آهنگ آرزو از معین

آلبوم: Safar

Arezoo

👁 ٢٩٢آرزو داشتم یار من تو باشـــــــی

چراغ شام تار من تو باشــــــــی

دانلود آهنگ آرزو از معین

حالادونستم که دنیاپرستـــــــی

خوردی شراب دورنگی و پستی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

آخه وای وای وای ازاین دنیــــــا

آخا حیف حیف حیف ازاین دنیــــا

بنویسم ور بامه طاقه بستان

متن آهنگ آرزو از معین

تا کی وکیشم جور ناکسانتا کی وکیشم جور ناکسان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background