تصویر آهنگ Amma Nemisheh از معین

متن آهنگ Amma Nemisheh از معین

👁 ٧٥ميخوام ازَت دور شم اما نميشه

مثل تو مغرور شم اما نميشه

هزار هزارون بار دل و شکستي

ميخوام برم جور شم اما نميشه

آخه دوسِت دارم، تويي بال و پرم

دنياي مني، اي تاج سرم، دردِت به سرم

تا دنيا دنياست تو مال مني

تو سرنوشتها، تو فالِ مني

به باغ و بُستان من گُل نميخوام

تو بهار هر سالِ مني

ميخوام ازَت دور شم اما نميشه

مثل تو مغرور شم اما نميشه

هزار هزارون بار دل و شکستي

مي خوام که رنجور شم اما نميشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

آخه دوسِت دارم، تويي بال و پرم

دنياي مني، اي تاج سرم، دردِت به سرم

اگه هر لحظه با من قهر کني

زندگي رو به کامِ من سخت کني

اگه با بهانه هاي جورواجور

مَنو رسوا تو اين شهر کني

دل پر از غصه و غم نميشه

عشقِ من ذرّه اي کم نميشه

من فداي قهرو آشتياتم

به خدا دوسِت دارم... هميشه

ميخوام ازَت دور شم اما نميشه

مثل تو مغرور شم اما نميشه

هزار هزارون بار دل و شکستي

مي خوام که رنجور شم اما نميشه

متن آهنگ Amma Nemisheh از معین

آخه دوسِت دارم، تويي بال و پرم

دنياي مني، اي تاج سرم، دردِت به سرم

تا دنيا دنياست تو مال مني

تو سرنوشتها، تو فالِ منيبه باغ و بُستان من گُل نميخوام

تو بهار هر سالِ مني

ميخوام ازَت دور شم اما نميشه

مثل تو مغرور شم اما نميشه

هزار هزارون بار دل و شکستي

مي خوام که رنجور شم اما نميشه

آخه دوسِت دارم، تويي بال و پرم

دنياي مني، اي تاج سرم، دردِت به سرم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background