تصویر آهنگ Win the Race از Modern Talking

دانلود + متن آهنگ Win the Race از Modern Talking

آلبوم: Win the Race

👁 ٤٦٧We can Win the Race translate

20 seconds to the start... translate

We can Win the Race translate

You have a dream you win tonight translate

Take the chance, Take the chance translate

God is on your side translate

We pray for you you're like a hurricane translate

You can win, you can win, you can win the game translate

Try imposible translate

دانلود آهنگ Win the Race از Modern Talking

You want to miracle translate

There's a million fans around translate

Our dream is free translate

We want the victory translate

The hero's back in town translate

Oh come on we, we can Win the Race translate

Oh he fights just face to face translate

Oh see, he will win the game again, again, again translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Ow come on we, we can Win the Race translate

Oh he, he won't take the chance translate

Of only the strongs survive translate

We'll stay by your side translate

20 seconds to the start... translate

We have a dream, we don't give up translate

We can win, we can win right from the start translate

The price is high translate

Time is on your side translate

Take the chance, Take the chance translate

You can win tonight translate

I know you're the best translate

You can beat the rest translate

We'll never let you down translate

You'll have the energy translate

We want the victory translate

The hero's back in town translate

Oh come on we, we can Win the Race translate

متن آهنگ Win the Race از Modern Talking

Oh he fights just face to face translate

Oh see, he will win the game again, again, again translate

Ow come on we, we can Win the Race translate

Oh he, he won't take the chance translate

Of only the strongs survive translate

We'll stay by your side translateYou can Win the Race translate

You win again, again translate

Again, again, again translate

Oh come on we, we can Win the Race translate

Oh he fights just face to face translate

Oh see, he will win the game again, again, again translate

Ow come on we, we can Win the Race translate

Oh he, he won't take the chance translate

Of only the strongs survive translate

We'll stay by your side translate

We can Win the Race translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background