تصویر آهنگ Don’t Give Up از Modern Talking

دانلود + متن آهنگ Don’t Give Up از Modern Talking

👁 ٢٥٤Walk away don't say good-bye translate

Turn around don't let it die translate

Love will find the way to you translate

Feelings and emotions translate

Are just like stormy ocean translate

Can you stay the way you are translate

Heaven knows you come so far translate

دانلود آهنگ Don’t Give Up از Modern Talking

Love will find the way to you translate

So promise me forever translate

There'll never be a never translate

Baby don't don't give up translate

If your heart is broken translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Make a brand-new start translate

Baby don't don't give up translate

Count to ten translate

Start again translate

Don't give up hold on tight translate

On the way see the light translate

Don't give up hold on tight translate

Let your love make it right translate

Don't give up hold on tight translate

Don't leave love out of sight translate

Then you'll never be alone translate

متن آهنگ Don’t Give Up از Modern Talking

Need a friend so count on me translate

All the things in life for free translateLove will find the way to you translate

Baby keep on tryin' translate

Love will keep on flyin' translate

Thou you think you lost your way translate

Tomorrow is another day translate

Love will find the way to you translate

Shadows will be fallin' translate

Dreams keep on callin' translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background