تصویر آهنگ Don't Let Me Down از Modern Talking

متن آهنگ Don't Let Me Down از Modern Talking

آلبوم: Alone: The 8th Album

👁 ٤٦٢
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرOh please, believe baby, oh it's just a sad sad memory translate

Oh please, believe baby, oh I swear that I'm not blind to see translate

Oh you broke my heart, and I mean what I say translate

I tell you, I swear you, I love you translate

Oh don't tear apart, baby please stay translate

I tell you, I'll swear you translate

Baby I love you it's true translate

Chorus: translate

Oh baby Don't Let Me Down translate

Oh baby don't fool around translate

Oh baby don't stop, my love is hot translate

Take me oh take me tonight translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Oh please, believe baby, we're closer to heaven, it's true translate

Oh please, believe baby, there's no me oh babe without you translate

I'm calling your name, and I mean what I say translate

I tell you, I swear you, I love you translate

My love is a flame, oh show me the way translate

I tell you, I'll swear you translate

Baby I love you, it's true translate

Chorus: translate

Oh baby Don't Let Me Down translate

Oh baby don't fool around translate

Oh baby don't stop, my love is hot translate

متن آهنگ Don't Let Me Down از Modern Talking

Take me oh take me tonight translate

Oh baby Don't Let Me Down translate

Oh baby don't fool around translateOh baby don't stop, my love is hot translate

Take me oh take me tonight translate

Insert: translate

Don't play a game with me-That's unfair, you'll see translate

Oh don't be so scared-Baby please dare translate

Don't be so scared of my love translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background