تصویر آهنگ Cheri Cheri Lady از Modern Talking

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Cheri Cheri Lady از Modern Talking

👁 ٢٧٦٢
امتیاز ٧.٧ از ١٣ نظرOh, I can't explain آه، نمیتونم توضیح بدم

Every time it's the same هر بار همین طوره

Oh, I feel that it's real آه، به گمون واقعی باشه

Take my heart قلبمو بگیر

I've been lonely too long خیلی وقته تنها بوده ام

Oh, I can't be so strong آه، نمیتونم خیلی قوی باشم

Take the chance for romance یه فرصت بگیر واسه عاشقانه بودن

Take my heart قلبمو بگیر

I need you so من به تو نیاز دارم

There's no time I'll ever go فرصتی وجود نداره که بخوام برم

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

دانلود آهنگ Cheri Cheri Lady از Modern Talking

Goin' through a motion در حال عبور از یک حرکت

Love is where you find it عشق اونجاست که پیداش میکنی

Listen to your heart به قلبت گوش کن

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

Living in devotion زندگی با در عشق شدید

It's always like the first time همیشه مثه اولین باره

Let me take a part بذار یه تیکه رو بردارم

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

Like there's no tomorrow انگار فردایی وجود نداره

Take my heart, don't lose it قلبمو بگیر، از دستش نده

Listen to your heart به قلبت گوش کن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

To know you is to love you شناختن تو، دوست داشتن توست

If you call me baby اگر تو منو عزیزم صدا کنی

I'll be always yours همیشه مال تو خواهم بود

I get up, I get down بلند میشم، میشینم

All my world turns around همه دنیام میچرخه

Who is right? Who was wrong? کی درست میگه؟ کی غلط میگه؟

I don't know نمیدونم

I've got pain in my heart قلبم درد گرفته

Got a love in my soul روحم عاشق شده

Easy come, but I think راحت بیا، اما به نظرم

Easy go راحت برو

I need you so من به تو نیاز دارم

All the times I move so slow همه زمانهایی که خیلی آهسته حرکت میکنم (مکمل جمله قبل هست :بهت خیلی نیاز دارم)

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

Goin' through a motion در حال عبور از یک حرکت

Love is where you find it عشق اونجاست که پیداش میکنی

Listen to your heart به قلبت گوش کن

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

Living in devotion زندگی با در عشق شدید

It's always like the first time همیشه مثه اولین باره

Let me take a part بذار یه تیکه رو بردارم

متن آهنگ Cheri Cheri Lady از Modern Talking

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

Like there's no tomorrow انگار فردایی وجود نداره

Take my heart, don't lose it قلبمو بگیر، از دستش نده

Listen to your heart به قلبت گوش کن

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

To know you is to love you شناختن تو، دوست داشتن توست

If you call me baby اگر تو منو عزیزم صدا کنی

I'll be always yours همیشه مال تو خواهم بودCheri, cheri lady بانو چری، چری

Like there's no tomorrow انگار فردایی وجود نداره

Take my heart, don't lose it قلبمو بگیر، از دستش نده

Listen to your heart به قلبت گوش کن

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

To know you is to love you شناختن تو، دوست داشتن توست

If you call me baby اگر تو منو عزیزم صدا کنی

I'll be always yours همیشه مال تو خواهم بود

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

Like there's no tomorrow انگار فردایی وجود نداره

Take my heart, don't lose it قلبمو بگیر، از دستش نده

Listen to your heart به قلبت گوش کن

Cheri, cheri lady بانو چری، چری

To know you is to love you شناختن تو، دوست داشتن توست

If you call me baby اگر تو منو عزیزم صدا کنی

I'll be yours. همیشه مال تو خواهم بود

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background