تصویر آهنگ Can't Get Enough از Modern Talking

متن و ترجمه آهنگ Can't Get Enough از Modern Talking

آلبوم: Alone: The 8th Album

👁 ٣٥٨
امتیاز ٨.٠ از ٢ نظرOh, Juliet Is Crying All The Night Oh, Juliet Is Crying All The Night

She Does'nt Know What's Wrong And What Is Right translate

She Packed Her Things - And Want's To Leave Her Home translate

She Has A Broken Heart And She's Alone translate

Oh, Juliet Is Crying - She's Crying All Those Night's translate

Oh i know the love we have is right translate

I Just Can't translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady translate

Get Enough Of Your Sweet Love, Tonight translate

I Just Can't translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady translate

Baby, Hold Me Tight... translate

I Just Can't translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady translate

How Can We Be Wrong? translate

I Just Can't translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady translate

Where My Heart Belongs... translate

For Juliet It's Just The End Of Time translate

She Does'nt Know That Love Is Hard To Find translate

But, If There's Anything That I Can Do translate

Oh, Juliet - I'll Do It Just For You translate

Oh, Juliet Is Crying - She's Crying All Those Night's translate

Oh I Know The Love We Have Is Right translate

I Just Can't translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady translate

متن آهنگ Can't Get Enough از Modern Talking

Get Enough Of Your Sweet Love, Tonight translate

I Just Can't translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady translateBaby, Hold Me Tight... translate

I Just Can't translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady translate

How Can We Be Wrong? translate

I Just Can't translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Baby translate

Get Enough Of Your Sweet Love, My Lady translate

Where My Heart Belongs... translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background