متن آهنگ The Climb از Miley Cyrus

- 162 👁

ژانر: پاپ
I can almost see it translate That dream I'm dreaming, but translate There's a voice inside my head saying translate You'll never reach it translate Every step I'm taking translate Every move I make feels lost, with no direction translate My faith is shaken translate But I, I gotta keep trying translate Gotta keep my head held high translate There's always gonna be another mountain translate I'm always gonna wanna make it move translate Always gonna be an uphill battle translate Sometimes I'm gonna have to lose translate Ain’t about how fast I get there Ain’t about what's waiting on the other side It's The Climb translate

The struggles I'm facing translate The chances I'm taking translate Sometimes might knock me down, but translate No, I'm not breaking translate I may not know it translate But these are the moments that I'm gonna remember most, yeah translate Just gotta keep going translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
And I, I gotta be strong translate Just keep pushing on, 'cause... translate There's always gonna be another mountain translate I'm always gonna wanna make it move translate Always gonna be an uphill battle translate Sometimes I'm gonna have to lose translate Ain’t about how fast I get there Ain’t about what's waiting on the other side It's The Climb translate There's always gonna be another mountain translate I'm always gonna wanna make it move translate

Always gonna be an uphill battle translate Sometimes I'm gonna have to lose translate Ain’t about how fast I get there Ain’t about what's waiting on the other side It's The Climb translate Keep on moving translate Keep climbing translate Keep the faith, baby translate It's all about, it's all about The Climb translate Keep the faith, keep your faith translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه