دانلود + متن + ترجمه آهنگ Tightrope از Michelle Williams

- 3016 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Tightrope از Michelle Williams امتیاز 9.3 از 4 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ Tightrope از Michelle Williams

موضوع: عشق
Some people long for a life that is simple and planned برخی از افراد آرزو می کنند زندگی ساده و برنامه ریزی شده را با روبان گره بزنند Tied with a ribbon translate Some people won't sail the sea 'cause they're safer on land برخی از مردم دریانوردی نمی کنند زیرا آنها در زمین امن تر هستند To follow what's written translate But I'd follow you to the great unknown translate Off to a world we call our own translate Hand in my hand دست در دست من And we promised to never let go و ما قول دادیم هرگز رها نشیم We're walking the Tightrope translate High in the sky translate We can see the whole world down below translate We're walking the Tightrope translate Never sure, never know how far we could fall مطمئن نیستم ، نمیدونم چه مقدار ممکنه سقوط کنیم But it's all an adventure translate That comes with a breathtaking view translate

Walking the Tightrope translate With you, ooh, ooh, ooh, ooh translate With you, ooh, ooh, ooh, ooh translate With you translate Mountains and valleys, and all that will come in between translate Desert and ocean translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
You pulled me in and together we're lost in a dream translate Always in motion translate So I risk it all just to be with you translate And I risk it all for this life we choose translate Hand in my hand دست در دست من And you promised to never let go و قول دادی که هرگز رها نکنی We're walking the Tightrope translate High in the sky translate We can see the whole world down below translate We're walking the Tightrope translate Never sure, will you catch me if I should fall? translate Well, it's all an adventure خب ، اینها تمام ماجراجویی هستن .

That comes with a breathtaking view translate Walking the Tightrope translate With you, ooh, ooh, ooh, ooh translate With you, ooh, ooh, ooh, ooh translate With you translate With you, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh translate With you, ooh-ooh-ooh translate With you translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه