متن آهنگ Who Is It از Michael Jackson

- 47 👁I gave her money translate I gave her time translate I gave her everything translate Inside one heart could find translate I gave her passion translate My very soul translate I gave her promises translate And secrets so untold translate And she promised me forever translate And a day we'd live as one translate We made our vows translate We'd live a life anew translate And she promised me in secret translate That she'd love me for all time translate It's a promise so untrue translate Tell me what will i do? translate And it doesn't seem to matter translate And it doesn't seem right translate 'cause the will has brought translate No fortune translate Still i cry alone at night translate Don't you judge of my composure translate 'cause i'm lying to myself translate And the reason why she left me translate Did she find in someone else? translate (Who Is It?) translate It is a friend of mine translate (Who Is It?) translate Is it my brother! translate (Who Is It?) translate Somebody hurt my soul, now translate (Who Is It?) translate I can't take this stuff no more translate I am the damned translate I am the dead translate I am the agony inside translate The dying head translate This is injustice translate Woe unto thee translate I pray this punishment translate Would have mercy on me translate And she promised me forever translate That we'd live our life as one translate

We made our vows translate We'd live a love so true translate It seems that she has left me translate For such reasons unexplained translate I need to find the truth translate But see what will i do! translate And it doesn't seem to matter translate And it doesn't seem right translate 'cause the will has brought translate No fortune translate Still i cry alone at night translate Don't you judge of my composure translate 'cause i'm bothered everyday translate And she didn't leave a letter translate She just up and ran away translate (Who Is It?) translate It is a friend of mine translate (Who Is It?) translate Is it my brother? translate (Who Is It?) translate Somebody hurt my soul, now translate (Who Is It?) translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I can't take it 'cause i'm lonely translate (Who Is It?) translate It is friend of mine translate (Who Is It?) translate To me i'm bothered translate (Who Is It?) translate Somebody hurt my soul, now translate (Who Is It?) translate I can't take it 'cause i'm lonely translate And it doesn't seem to matter translate And it doesn't seen right translate 'cause the will has brought translate No fortune translate Still i cry alone at night translate Don't you judge of my composure translate 'cause i'm lying to myself translate And the reason why she left me translate Did she find someone else? translate And it doesn't seem to matter translate And it doesn't seem right translate 'cause the will has brought translate No fortune translate Still i cry alone at night translate Don't you judge of my composure translate 'cause i'm bothered everyday translate And she didn't leave a letter translate She just up and ran away translate And it doesn't seem to matter translate And it doesn't seem right translate 'cause the will has brought translate No fortune translate Still i cry alone at night translate Don't you judge of my composure translate 'cause i'm lying to myself translate And the reason why she left me translate

Did she find someone else? translate And it doesn't seem to matter translate And it doesn't seem right translate 'cause the will has brought translate No fortune translate Still i cry alone at night translate Don't you judge of my composure translate 'cause i'm bothered everyday translate And she didn't leave a letter translate She just up and ran away translate And it doesn't seem to matter translate And it doesn't seem right translate 'cause the will has brought translate No fortune translate Still i cry alone at night translate Don't you judge of my composure translate 'cause i'm bothered everyday translate And she didn't leave a letter translate She just up and ran away translate And it doesn't seem to matter translate And it doesn't seem right translate 'cause the will has brought translate No fortune translate Still i cry alone at night translate Don't you judge of my composure translate 'cause i'm lying to myself translate And the reason why she left me translate Did she find someone else? translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه