متن آهنگ Radde Pa از میثم ابراهیمی

آلبوم: Tick

👁 ٨١من دنبال رد پای عشقمو ولی هرجا می رم انگار پشت سرمه

حتی بوی عطرشو حس می کنم این چه بده

اون نفر اول زندگیمه باور نداره

آروم آروم دیوونه میشم باز دوباره

آروم آروم این خیابونا هم تکراری میشن

برمیگردم باز با همون حال بد آشوب دیشب

دیوونه میشم آروم آروم من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

میرم بشینم بازم پای اون عکسام

تا یکم آماده شم من

دوباره واسه ی پرسه ی فردام

هرجا که به خاطره هات بر می خورم

من یه مکث می کنم بازم میرم تو فکر

من تا میام خودمو پیدا کنم می رم توی فکر

هر دقیقه یه خاطره پرت می کنه حواس منو

هرکی رد شد با خودش گفت این دیوونه رو

آروم آروم این خیابونا هم تکراری میشن

برمیگردم باز با همون حال بد آشوب دیشب

متن آهنگ Radde Pa از میثم ابراهیمی

دیوونه میشم آروم آروم من

میرم بشینم بازم پای اون عکسام

تا یکم آماده شم من دوباره واسه ی پرسه ی فردامآروم آروم این خیابونا هم تکراری میشن

برمیگردم باز با همون حال بد آشوب دیشب

دیوونه میشم آروم آروم من

میرم بشینم بازم پای اون عکسام

تا یکم آماده شم من دوباره واسه ی پرسه ی فردام

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background