تصویر آهنگ Pity Party از Melanie Martinez

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Pity Party از Melanie Martinez

👁 ١٤١٥
امتیاز ٥.٨ از ٤ نظرDid my invitations disappear? آیا دعوتنامه هام ناپدید شدن؟

Why'd I put my heart on every cursive letter? چرا دلم را روی هر حرف شکسته گذاشتم؟

Tell me why the *** no one is here بهم بگو چرا هیچکی اینجا نیست

Tell me what to do to make it all feel better بهم بگو چیکار گنم که همه چی احساس بهتری داشته باشه

Maybe it's a cruel joke on me شاید یه جک بی‌رحمانه برای منه

Whatever, whatever حالا هرچی، حالا هرچی

Just means there's way more cake for me فقط یعنی کلی بیشتر کیک برای من هست

Forever, forever برای همیشه، برای همیشه

It's my party and I'll cry if I want to مهمونی منه و من گریه میکنم اگه بخوام

دانلود آهنگ Pity Party از Melanie Martinez

Cry if I want to (cry, cry, cry) گریه میکنم اگه بخوام(گریه،گریه،گریه)

I'll cry until the candles burn down this place گریه میکنم تا وقتی که شمع ها اینجا رو بسوزونن

I'll cry until my Pity Party's in flames من گریه خواهم کرد تا زمانی که جشن ترحم من شعله ور شود

It's my party and I'll cry if I want to مهمونی منه و من گریه میکنم اگه بخوام

Cry if I want to (cry, cry, cry) گریه میکنم اگه بخوام(گریه،گریه،گریه)

I'll cry until the candles burn down this place گریه میکنم تا وقتی که شمع ها اینجا رو بسوزونن

I'll cry until my Pity Party's in flames من گریه خواهم کرد تا زمانی که جشن ترحم من شعله ور شود

Maybe if I knew all of them well شاید اگر همه آنها را خوب می شناختم

I wouldn't have been trapped inside this *** that holds me من در این جهنمی که مرا نگه می دارد گرفتار نمی شدم

Maybe if I casted out a spell شاید اگر یک طلسم را بیرون می زدم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

But told them decorations were in pastel ribbons اما به آنها گفت که تزئینات در نوارهای پاستلی است

Maybe it's a cruel joke on me شاید یه جک بی‌رحمانه برای منه

Whatever, whatever حالا هرچی، حالا هرچی

Just means there's way more cake for me فقط یعنی کلی بیشتر کیک برای من هست

Forever, forever برای همیشه، برای همیشه

It's my party and I'll cry if I want to مهمونی منه و من گریه میکنم اگه بخوام

Cry if I want to (cry, cry, cry) گریه میکنم اگه بخوام(گریه،گریه،گریه)

I'll cry until the candles burn down this place گریه میکنم تا وقتی که شمع ها اینجا رو بسوزونن

I'll cry until my Pity Party's in flames من گریه خواهم کرد تا زمانی که جشن ترحم من شعله ور شود

It's my party and I'll cry if I want to مهمونی منه و من گریه میکنم اگه بخوام

Cry if I want to (cry, cry, cry) گریه میکنم اگه بخوام(گریه،گریه،گریه)

I'll cry until the candles burn down this place گریه میکنم تا وقتی که شمع ها اینجا رو بسوزونن

I'll cry until my Pity Party's in flames من گریه خواهم کرد تا زمانی که جشن ترحم من شعله ور شود

I'm laughing, I'm crying دارم میخندم دارم گریه میکنم

It feels like I'm dying حس میکنم دارم میمیرم

I'm laughing, I'm crying دارم میخندم دارم گریه میکنم

It feels like I'm dying حس میکنم دارم میمیرم

I'm laughing, I'm crying دارم میخندم دارم گریه میکنم

متن آهنگ Pity Party از Melanie Martinez

It feels like I'm dying حس میکنم دارم میمیرم

I'm dying, I'm dying دارم میمیرم دارم میمیرم

It's my party and I'll cry if I want to مهمونی منه و من گریه میکنم اگه بخوام

It's my party and I'll cry if I want to مهمونی منه و من گریه میکنم اگه بخوامIt's my party and I'll cry if I want to مهمونی منه و من گریه میکنم اگه بخوام

Cry if I want to (cry, cry, cry) گریه میکنم اگه بخوام(گریه،گریه،گریه)

I'll cry until the candles burn down this place گریه میکنم تا وقتی که شمع ها اینجا رو بسوزونن

I'll cry until my Pity Party's in flames من گریه خواهم کرد تا زمانی که جشن ترحم من شعله ور شود

It's my party and I'll cry if I want to مهمونی منه و من گریه میکنم اگه بخوام

Cry if I want to (cry, cry, cry) گریه میکنم اگه بخوام(گریه،گریه،گریه)

I'll cry until the candles burn down this place گریه میکنم تا وقتی که شمع ها اینجا رو بسوزونن

I'll cry until my Pity Party's in flames من گریه خواهم کرد تا زمانی که جشن ترحم من شعله ور شود

It's my party, it's-it's my party مهمونی منه مهمونی منه

It's my party, it's-it's my party مهمونی منه مهمونی منه

It's my party and I'll cry if I want to مهمونی منه و من گریه میکنم اگه بخوام

Cry if I want to (cry, cry, cry, cry, cry) اگه بخوام گریه میکنم(گریه،گریه،گریه،گریه،گریه)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background