تصویر آهنگ Dollhouse از Melanie Martinez

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Dollhouse از Melanie Martinez

👁 ٤٥٥٣
امتیاز ١٠.٠ از ٣ نظرHey girl, open the walls هی دختر،دیوار ها رو باز کن

Play with your dolls با عروسکات بازی کن

We'll be a perfect family ما خانواده ی فوق العاده ای میشیم

When you walk away is when we really play وقتی که تو میری ما واقعا بازی میکنیم

You don't hear me when I say تو نمیشنوی وقتی میگم

"Mom, please wake up "مامان،لطفا بیدار شو

Dad's with a slut بابا پیش یه *** اس

And your son is smoking cannabis" و پسرت داره مواد مخدر میکشه"

No one ever listens هیچکس هیچوقت گوش نمیده

This wallpaper glistens این کاغذ دیواری میدرخشه

Don't let them see what goes down in the kitchen نزار ببینن توی اشپزخونه چه خبره

دانلود آهنگ Dollhouse از Melanie Martinez

Places, places سرجاتون سرجاتون

Get in your places برید سر جاتون

Throw on your dress and put on your doll faces لباس هاتون و صورت های عروسکیتون رو بپوشید

Everyone thinks that we're perfect همه فکر میکنن ما فوق العاده ایم

Please don't let them look through the curtains لطفا نزار پشت پرده رو ببینن

Picture, picture, smile for the picture عکس،عکس،برای عکس لبخند بزن

Pose with your brother, won't you be a good sister? با بردارت ژست بگیر،مگه نمیخوای خواهر خوبی باشی؟

Everyone thinks that we're perfect همه فکر میکنن ما فوق العاده ایم

Please don't let them look through the curtains لطفا نزار پشت پرده رو ببینن

D-O-L-L-H-O-U-S-E خ-و-ن-ه ع-ر-و-س-ک-ی

I see things that nobody else sees چیزایی رو میبینم که هیچکس نمیبینه

D-O-L-L-H-O-U-S-E خ-و-ن-ه ع-ر-و-س-ک-ی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I see things that nobody else sees چیزایی رو میبینم که هیچکس نمیبینه

Hey girl, look at my mom هی دختر به مامانم نگاه کن

She's got it going on اون در جریانه که چه خبره

Ha, you're blinded by her jewelry ها،تو به خاطر جواهرتش کور شدی(چیز دیگه ای رو نمیتونی ببینی(

When you turn your back وقتی تو برمیگردی

She pulls out a flask اون یه فلاسک‌ برمیداره

And forgets his infidelity و خیانت شوهرش رو فراموش میکنه

Uh oh she's coming to the attic, plastic اوه‌اون‌داره‌میاد‌زیرشیروونی‌،پلاستیک

Go back to being plastic دوباره‌پلاستیکی‌بشید

No one ever listens هیچکس هیچوقت گوش نمیده

This wallpaper glistens این کاغذ دیواری میدرخشه

One day they'll see what goes down in the kitchen یه روز قراره ببینن چه اتفاقی اون پایین تو اشپزخونه میوفته

Places, places سرجاتون سرجاتون

Get in your places برید سر جاتون

Throw on your dress and put on your doll faces لباس هاتون و صورت های عروسکیتون رو بپوشید

Everyone thinks that we're perfect همه فکر میکنن ما فوق العاده ایم

Please don't let them look through the curtains لطفا نزار پشت پرده رو ببینن

Picture, picture, smile for the picture عکس،عکس،برای عکس لبخند بزن

Pose with your brother, won't you be a good sister? با بردارت ژست بگیر،مگه نمیخوای خواهر خوبی باشی؟

Everyone thinks that we're perfect همه فکر میکنن ما فوق العاده ایم

Please don't let them look through the curtains لطفا نزار پشت پرده رو ببینن

متن آهنگ Dollhouse از Melanie Martinez

D-O-L-L-H-O-U-S-E خ-و-ن-ه ع-ر-و-س-ک-ی

I see things that nobody else sees چیزایی رو میبینم که هیچکس نمیبینه

D-O-L-L-H-O-U-S-E خ-و-ن-ه ع-ر-و-س-ک-ی

I see things that nobody else sees چیزایی رو میبینم که هیچکس نمیبینه

Hey girl هی‌دختر

Hey girl, open your walls هی دختر، دیواراتو باز کنPlay with your dolls با عروسکات بازی کن

We'll be a perfect family ما خانواده ی فوق العاده ای میشیم

Places, places سرجاتون سرجاتون

Get in your places برید سر جاتون

Throw on your dress and put on your doll faces لباس هاتون و صورت های عروسکیتون رو بپوشید

Everyone thinks that we're perfect همه فکر میکنن ما فوق العاده ایم

Please don't let them look through the curtains لطفا نزار پشت پرده رو ببینن

Picture, picture, smile for the picture عکس،عکس،برای عکس لبخند بزن

Pose with your brother, won't you be a good sister? با بردارت ژست بگیر،مگه نمیخوای خواهر خوبی باشی؟

Everyone thinks that we're perfect همه فکر میکنن ما فوق العاده ایم

Please don't let them look through the curtains لطفا نزار پشت پرده رو ببینن

D-O-L-L-H-O-U-S-E خ-و-ن-ه ع-ر-و-س-ک-ی

I see things that nobody else sees چیزایی رو میبینم که هیچکس نمیبینه

D-O-L-L-H-O-U-S-E خ-و-ن-ه ع-ر-و-س-ک-ی

I see things that nobody else sees چیزایی رو میبینم که هیچکس نمیبینه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود


پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background