تصویر آهنگ Cry Baby از Melanie Martinez

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Cry Baby از Melanie Martinez

آلبوم: Cry Baby

👁 ١٤٨٢١
امتیاز ٨.٥ از ٢٥ نظرYou seem to replace به نظر میرسه که

Your brain with your heart مغزت رو با قلبت جایگزین کردی

You take things so hard تو همه چیز رو خیلی سخت میگیری

And then you fall apart و سپس متلاشی میشی

You try to explain سعی میکنی توضیح بدی

But before you can start اما قبل از اینکه بتونی شروع کنی

Those Cry Baby tears اون اشکای بچه گونه ات

Come out of the dark از تاریکی بیرون میان..

Someone's turning the handle یه چیزی باعث میشه دسته بچرخه

To the faucet in your eyes دسته شیر آب توی چشمات...

They're pouring out و اشک هات سرازیر میشن

Where everyone can see جایی که همه میتونن ببینن..

Your heart's too big for your body قلبت زیادی برای بدنت بزرگه

دانلود آهنگ Cry Baby از Melanie Martinez

That's why it won't fit inside به همین دلیل توی بدنت جا نمیشه

They're pouring out و اشک هات سرازیر میشن

Where everyone can see جایی که همه میتونن ببینن..

They call you Cry Baby, Cry Baby اونا بهت میگن بچه ننه ، بچه ننه (بچه ای که لوسه و زیاد گریه میکنه)

But you don't *** care اما تو اصلا اهمیت نمیدی

Cry Baby, Cry Baby بچه ننه ، بچه ننه

So you laugh through your tears پس از بین گریه هات میخندی

Cry Baby, Cry Baby بچه ننه ، بچه ننه

'Cause you don't *** care چون تو اهمیتی نمیدی

Tears fall to the ground اشک هات روی زمین می‌ریزن

You just let them drown میزاری که فقط سقوط کنن

(You just let them drown) (میزاری که فقط سقوط کنن)

(Cry Baby, Cry Baby) (بچه ننه ، بچه ننه)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

You're all on your own تو کاملا تنها هستی..

And you lost all your friends و همه ی دوستاتو از دست دادی

You told yourself that تو با خودت گفتی

It's not you, it's them این تقصیر تو نیست تقصیر اوناست

You're one of a kind تو خیلی مهربونی

And no one understands و هیچکس درکت نمی کنه

But those Cry Baby tears ولی اون اشک های بچگونه

Keep coming back again بازم برمیگردن

Someone's turning the handle یه چیزی باعث میشه دسته بچرخه

To the faucet in your eyes دسته شیر آب توی چشمات...

They're pouring out و اشک هات سرازیر میشن

Where everyone can see جایی که همه میتونن ببینن..

Your heart's too big for your body قلبت زیادی برای بدنت بزرگه

That's why it won't fit inside به همین دلیل توی بدنت جا نمیشه

They're pouring out و اشک هات سرازیر میشن

Where everyone can see جایی که همه میتونن ببینن..

They call you Cry Baby, Cry Baby اونا بهت میگن بچه ننه ، بچه ننه (بچه ای که لوسه و زیاد گریه میکنه)

But you don't *** care اما تو اصلا اهمیت نمیدی

Cry Baby, Cry Baby بچه ننه ، بچه ننه

So you laugh through your tears پس از بین گریه هات میخندی

Cry Baby, Cry Baby بچه ننه ، بچه ننه

'Cause you don't *** care چون تو اهمیتی نمیدی

Tears fall to the ground اشک هات روی زمین می‌ریزن

You just let them drown میزاری که فقط سقوط کنن

متن آهنگ Cry Baby از Melanie Martinez

(Cry Baby, Cry Baby) (بچه ننه ، بچه ننه)

(You just let them drown) (میزاری که فقط سقوط کنن)

(Cry Baby, Cry Baby) (بچه ننه ، بچه ننه)

(You just let them drown) (میزاری که فقط سقوط کنن)

I look at you and I see myself من به تو نگاه میکنم و خودمو میبینم

And I know you better than anyone else و من تو رو بهتر از دیگران میشناسم

I have the same faucet in my eyes من همین شیر آب رو توی چشمام دارم

So your tears are mine پس اشکهای تو ماله منهThey call me Cry Baby, Cry Baby اونا بهم میگن بچه ننه ، بچه ننه

But I don't *** care ولی من اصلا اهمیت نمیدم

Cry Baby, Cry Baby بچه ننه ، بچه ننه

I laugh through my tears من بین گریه هام میخندم

Cry Baby, Cry Baby بچه ننه ، بچه ننه

'Cause I don't *** care چون من اهمیتی نمیدم

Tears fall to the ground اشک هات روی زمین می‌ریزن

I just let them drown من فقط میزارم سقوط کنن

(Cry Baby, Cry Baby) (بچه ننه ، بچه ننه)

(I just let them drown) من فقط میذارم سقوط کنن

(Cry Baby, Cry Baby) (بچه ننه ، بچه ننه)

(We'll just let them drown) ما فقط میزاریم اونا سقوط کنن

(They call you Cry Baby, Cry Baby) اونا بهت میگن بچه ننه، بچه ننه

(I just let them drown) من فقط میذارم سقوط کنن

(Cry Baby, Cry Baby) (بچه ننه ، بچه ننه)

(We'll just let them drown) ما فقط میزاریم اونا سقوط کنن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود


پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background