تصویر آهنگ Cake از Melanie Martinez

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Cake از Melanie Martinez

آلبوم: Cry Baby (Deluxe)

👁 ٩١٧٧
امتیاز ٧.٩ از ٢١ نظرYour skin is warm like an oven, تو گرمی مثل یه اجاق

your kiss is sugary sweet بوسه ات مثل شکر شیرینه

Your fingers feel like cotton when you put your arms around me انگشتات مثل پشمکن وقتی اونا رو دورم حلقه میکنی

I feel like I'm just missing something whenever you leave حس میکنم هر وقت که میزاری میری دلتنگ یه چیزی میشم

You've got all the ingredients ما تمام مواد اولیه رو داریم

except you loving me به جز عشق تو و من

And respectfully و با احترام...

دانلود آهنگ Cake از Melanie Martinez

I'm not a piece of Cake for you to just discard من یک تکه کیک نیستم که منو دور بندازی

While you walk away with the frosting of my heart درحالی که دور میشی با قلب یخ زده من

So I'm taking back what's mine, you'll miss پس منم اون چیزی که مال خودمه پس میگیرم .تو دلت تنگ میشه

The slice of heaven that I gave to you last night تیکه ای از بهشت که به تو دادم دیشب

You smell just like vanilla, you taste like buttercream بوی تو مثل وانیله،مزه ات مثل خامه کره ای

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

You're filling up my senses with empty calories حواس من با کالری خالی پر میکنی

I feel like I'm just missing something whenever you leave حس میکنم هر وقت که میزاری میری دلتنگ یه چیزی میشم

You've got all the ingredients except you needing me ما تمام مواد اولیه رو داریم به جز نیاز تو به من

So respectfully پس با احترام...

I'm not a piece of Cake for you to just discard من یک تکه کیک نیستم که منو دور بندازی

While you walk away with the frosting of my heart درحالی که دور میشی با قلب یخ زده من

So I'm taking back what's mine, you'll miss پس منم اون چیزی که مال خودمه پس میگیرم .تو دلت تنگ میشه

The slice of heaven that I gave to you last night تیکه ای از بهشت که به تو دادم دیشب

If I *** just a piece of Cake من فقد یه تیکه کیکم (اگه نداره)

I *** just a piece of Cake (Cake) من فقط یک تکه کیک هستم

Then, you're just a piece of meat پس تو فقط یه تکه گوشتی

You're just a piece of meat to me برای من تو فقط یه تیکه گوشتی

متن آهنگ Cake از Melanie Martinez

If I *** just a piece of Cake من فقد یه تیکه کیکم (اگه نداره)

I *** just a piece of Cake (Cake) من فقط یک تکه کیک هستم

Then, you're just a piece of meat پس تو فقط یه تکه گوشتی

You're just a piece of meat to me برای من تو فقط یه تیکه گوشتیI'm not a piece of Cake for you to just discard من یک تکه کیک نیستم که منو دور بندازی

While you walk away with the frosting of my heart درحالی که دور میشی با قلب یخ زده من

So I'm taking back what's mine, you'll miss پس منم اون چیزی که مال خودمه پس میگیرم .تو دلت تنگ میشه

The slice of heaven that I gave to you last night تیکه ای از بهشت که به تو دادم دیشب

The slice of heaven that I gave تیکه ای از بهشت که دادم ...

The slice of heaven that I gave to you تیکه ای از بهشت که دادم به تو...

The slice of heaven that I gave to you last night تیکه ای از بهشت که به تو دادم دیشب

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background