تصویر آهنگ Maryam از Mehrdad Asemani

متن آهنگ Maryam از Mehrdad Asemani

مریم

👁 ٧٧از برگ گل های سفید, از سبزی باغ امید

الههء عشق مریمو, به خاطر من آفرید

با هیجان و التهاببا زردی طلای ناب

عکس قشنک مریمو خدا برای من کشید

مریم گل ناز منه

غنچه گلباز منه

ترانه ساز زندگی برای آواز منه

مریم گل ناز منه

غنچه گلباز منه

ترانه ساز زندگی برای آواز منه

مریم صدای پاش میاد

اهسته و یواش میاد

به لطف ناز قدمش

بهار عشق باهاش میاد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

مریم صدای پاش میاد

اهسته و یواش میاد

به لطف ناز قدمش

بهار عشق باهاش میاد

مریم گل ناز منه

غنچه گلباز منه

ترانه ساز زندگی برای آواز منه

مریم گل ناز منه

غنچه گلباز منه

ترانه ساز زندگی برای آواز منه

مریم قد و بالاش تکه

بار نگاهش نمکه

نگاه پر صداقتش

متن آهنگ Maryam از Mehrdad Asemani

دشمن دوز و کلکه

دشمن دوز و کلکه...

زمستونش برف نداره

قشنگیاش حرف ندارهطاق بلند ابروهاش

نیازی به سقف نداره

مریم گل ناز منه

غنچه گلباز منه

ترانه ساز زندگی برای آواز منه

مریم گل ناز منه

غنچه گلباز منه

ترانه ساز زندگی برای آواز منه...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background