تصویر آهنگ Mahak از Mehrdad Asemani

متن آهنگ Mahak از Mehrdad Asemani

👁 ٥٨ساکم پر از باروته و سرشاره قلبم از غضب

سر شاره قلبم از غضب

سر بزن از حادثه و کبریت بکش رو پوست شب

کبریت بکش رو پوست شب

با دختر فراری از غربت خونه پدر

ناله وا پژمرده *** و شلاق و تشر

با زن بچه گشنه که پس می زنه شیونشو

رد میشه از رویا و شک کرایه میده تنشو

جرقه رو جرقه و شعله رو شعله آتیشه

شعله رو شعله آتیشه

کارناوال و خبر کنین آتیش بازی شروع میشه

آتیش بازی شروع میشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

وقتی خیابون از سقوط عشق و آزادی پره

وقتی زره پوش داره رو قیام غل سر می خوره

وقتی که ارتش لباس شخصی و جاسوس داره باز

رو شط خون جوون جوون نهنگ کشته می شمره

وقتی که این قاری تعزیه و دار و دلهره

کفن واسه آینده انسان و رویا می بره

یخ قرق می شکنیم و آتیش بازی راه میندازیم

آتیش بازی راه میندازیم

شعله به شب می زنیم و آتیش بازی راه میندازیم

آتیش بازی راه میندازیم

جرقه رو جرقه و شعله رو شعله آتیشه

متن آهنگ Mahak از Mehrdad Asemani

شعله رو شعله آتیشه

کارناوال و خبر کنین آتیش بازی شروع میشه

آتیش بازی شروع میشه

از مطرب گوشه نشین تا دوره گرد فالگیراز کولی شعبده باز تا پرده خون مرگ و میر

از تو کتاب فروشیا بوفه ورزشگاه ها

از سلول زندونا و تالار دانشگاهها

با پرچم و مشعل و گل از یه ترانه مثل این

آخر کابوس می رسه گل می کنه رویا ببین

جرقه رو جرقه و شعله رو شعله آتیشه

کارناوالو خبر کنین آتیش بازی شروع میشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background