تصویر آهنگ The Beloved You Are از Mehran Modiri

متن آهنگ The Beloved You Are از Mehran Modiri

آلبوم: The Beloved You Are

👁 ٤٦یار مرا

غار مرا

عشق جگر خوار مرا

یار تویی

غار تویی

خواجه نگه دار مرا

نوح تویی

روح تویی

فاتح و مفتوح تویی

سینه ی مشروح تویی

. مرا

نور تویی

صور تویی

دولت منصور تویی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

مرغ کو تور تویی

خسته ببر غار مرا

قطره تویی

بحر تویی

لطف تویی

بحر تویی

قند تویی

زهر تویی

بیش میزار مرا

حجره ی خورشید تویی

خانه ی ناهید تویی

روضه ی امید تویی

راه ده ای یار مرا

متن آهنگ The Beloved You Are از Mehran Modiri

روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

اب تویی کوزه تویی آب ده ای یار مرا

دانه تویی دام تویی

باده تویی جام توییپخته تویی خام تویی

خام به مگزار مرا

این تن اگر کم تن ندی راه دلم کم زندی

راه شدی تو نبودی

این همه گفتار مار مرا

یار مرا

تقدیم به مرحوم عارف لرستانی

روحش شاد و یادش گرامی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background