متن آهنگ Kojayi از مهراد هیدن Canis

آلبوم: Toonel, Vol. 1

👁 ١٢٦؛{مقدمه: کنیس}؛

چند تا زدن

خیلی خوردن

کسی نبود همه بردن

کسی نموند همه رفتن

منم بودم بدون تو

؛{همخوان: کنیس}؛

کجایی

حالا که جنگی نیست

کجایی

حالا، که جنگی نیست

جنگی نیست

جنگی نیست

کجایی

؛{قسمت ۱: مهرادهیدن}؛

چند تا رفتن، یسری موندن

کور که نیستن همه دیدن

شوخی نبود، نخندیدم

ماهم دیدیم یه جورشو

دیگه راه دوری نیست

صدای خوبی نیست

رنگا برگشت عصبی شدم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

یا جای تو بود یا من نبودم

؛{همخوان: کنیس}؛

کجایی

حالا که جنگی نیست

کجایی

حالا، که جنگی نیست

جنگی نیست

جنگی نیست

؛{قسمت ۲: مهرادهیدن}؛

یه جاده ی سنگی

ولی حالا که جنگ نیست

پر خاطره های رنگی

تازه معنی داشت قشنگی

چونه ها رو به بالا

اعتماد به نفس بالا

مختصر حرفی سنگین

ولی هر بار بی معنی

حرصی نمیشدی هیچ وقت

خنده عصبی نیش خند

گریه الکی نیست نه

جنگ و دعوا به هیچ وجه

متن آهنگ Kojayi از مهراد هیدن Canis

داستان جوک لوس بود

حتی وقتی که خوب بود

حتی وقتی پر بوس بود

یه برگی بود که سوخت زود

یه حالیم مثل رویا

مثل خواب ظهر یا صبحا

انگار گیر کردی تو برزخیه چیزی مثل فرود گاه

یه چیزی مثل فرودگاه

لعنتی فرودگاه

از اول فیلمو تا آخرش بود بام

این یکی رسید تا… این یکی

یه چیزی مثل فرودگاه

یه چیزی مثل فرودگاه

لعنتی فرودگاه

؛{همخوان: کنیس}؛

کجایی

حالا که جنگی نیست

کجایی

حالا، که جنگی نیست

جنگی نیست

جنگی نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background