متن آهنگ This Night Is Past Too از Mehdi Yarrahi

آلبوم: The Emperor

👁 ٥٥امشب هم گذشت من ندیدمت

چشم به راهتم تا رسیدن ات

امشب هم گذشت حال من بد ه

دل بریدن و یاد من نده

دنبالت میام با یک چتر خیس

رد پای تو روی جاده نیست

از کدوم مسیر رد شدی گلم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بی تو هر نفس غصه میخورم

تو چه راحتی من ازت جدام

همه چیزمی, چی ازت بخوام

چی شده بگو دلخوری ازم ؟

از تو بگذرم ؟, حرفشم نزن!

دنبالت میام با یک چتره خیس

متن آهنگ This Night Is Past Too از Mehdi Yarrahi

رده پای تو روی جاده نیست

از کدوم مسیر رد شدی گلمبی تو هر نفس غصه میخورم

تو چه راحتی من ازت جدام

همه چیزمی, چی ازت بخوام

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background