تصویر آهنگ Hayyak - Folkore Arabic Muisc از Mehdi Yarrahi

دانلود + متن آهنگ Hayyak - Folkore Arabic Muisc از Mehdi Yarrahi

👁 ٩١میحانه میحانه میحانه میحانه

غابت شمسنا الحلو ما جانا

غابت شمسنا الحلو ما جانا

دانلود آهنگ Hayyak - Folkore Arabic Muisc از Mehdi Yarrahi

میحانه میحانه .. میحانه میحانه

غابت شمسنا الحلو ما جانا

غابت شمسنا الحلو ما جانا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

حیک .. حیک ..

حیک بابا حیک

الف رحمه علی بیک

هذول العذبونی هذول المرمرونی

علی جسر المسیب سیبونی

علی جسر المسیب سیبونی

متن آهنگ Hayyak - Folkore Arabic Muisc از Mehdi Yarrahi

حیک .. حیک بابا حیک

الف رحمه علی بیک هذول العذبونیهذول المرمرونی علی جسر المسیب سیبونی علی جسر المسیب سیبونی

نور دو چشمانم ماه گریزان دانی و میدانم بعد تو دیوانم

حال خوشم از تو شادی و غم از تو ای سر و سامانم بعد تو دیوانم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background