متن آهنگ Every Where You Are از Mehdi Yarrahi

آلبوم: The Emperor

👁 ٥٧هر جای دنیایی دلم اونجاست

من کعبمو دور تو میسازم

من پشت کردم به همه دنیا

تا رو به تو سجاده بندازم

هر روز حسم تازه تر میشه

غرق تو میشم بلکه دریا شم

بیزارم ازینکه تمام عمر

از روی عادت عاشقت باشم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

گاهی پرستین عبادت نیست

با اینکه سر رو مهر میزاری

گاهی برای دیدن عشقت

باید سر از رو مهر برداری

یک عمر هر دردی به من دادی

حس میکنم عین نیازم بود

جایی که افتادم به پای تو

متن آهنگ Every Where You Are از Mehdi Yarrahi

زیباترین جای نمازم بود

هرجای دنیایی دلم اونجاستمن کعبمو دور تو میسازم

من پشت کردم به همه دنیا

تا رو به تو سجاده بندازم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background