متن آهنگ Baraye To از Mehdi Yarrahi

برایه تو - Mano Raha Kon

- 316 👁ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﻂ علی ﻣﻮﺩﮎ ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﺑﮑﻞ ﺧﻄﺎ ﺍﺣﺲ ﺍﻟﻤﻮﺕ قل ﺍﺷﻬد ﺍﻧﻔﺎﺳﯽ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﻂ علی ﻣﻮﺩﮎ ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﺑﮑﻞ ﺧﻄﺎ ﺍﺣﺲ ﺍﻟﻤﻮﺕ قل ﺍﺷﻬد ﺍﻧﻔﺎﺳﯽ ﮐﻞ ﻫﺬﺍ ﻭ ﮔﻠﺖ ﺍﻣﺮﮎ ﺍﺣﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻣﺮﮎ ﻭﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪ ﺍﺭﻭﺡ ﻭﯾﺎﮎ ﺑﺲ ﻻ ﺗﺠﺮﺡ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﭽﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺷﺪﻡ ﻋﺎﺻﯽ ﺍﻣﺮ ﻭ ﻋﯿﻮﻧﯽ ﺑﻌﯿﻮﻧﮏ ﻭ ﺍﻧﺖ ﻋﯿﻮﻧﮏ ﺍﻟﻐﯿﺮﯼ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﻮ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ

ﻭ ﺿﺎﻉ ﻭﯾﺎﮎ ﺗﻘﺪﯾﺮﯼ ﺍﻣﺮ ﻭ ﻋﯿﻮﻧﯽ ﺑﻌﯿﻮﻧﮏ ﻭ ﺍﻧﺘﯽ ﻋﯿﻮﻧﮏ ﺍﻟﻐﯿﺮﯼ ﻭ ﻓﻀﻠﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺿﺎﻉ ﻭﯾﺎﮎ ﺗﻘﺪﯾﺮﯼ ﺍﮔﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﻂ ﻋﻼ ﻣﻮﺩﮎ ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﺍﺳﯽ download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
ﻧﮑﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺷﺪﻡ ﻋﺎﺻﯽ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﻂ ﻋﻼ ﻣﻮﺩﮎ ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﺍﺳﯽ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﯽ ﺍﺣﻼﻣﯽ ﺗﻀﺤﯿﺖ ﻭ ﺳﻬﺮ ﻟﯿﻠﯽ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺪﻡ ﺣﯿﻠﯽ قل ﺍﺷﻘﺼﺮﺕ ﻭﯾﺎﮎ ﻭ ﺍﺷﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼ ﺗﻨﺎﻡ ﺍﻟﻠﯿلی ﻭ ﺍقول ﺍﺭﺗﺎﺡ ﻭ ﺍﻧﺎ ﺍﺳﻬﺮ ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ

ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋلی ﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﺑﮑﻞ ﺧﻄﺎ ﺍﺣﺲ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﮔﻮﻩ ﺍﺷﻬﮓ ﺍﻧﻔﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺘﮏ علی ﺭﺍﺳﯽ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﻂ ﻋﻼ ﻣﻮﺩﮎ ﺧﻠﯿﺘﮏ علی ﺭﺍﺳﯽ ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻠﯿﺘﮏ علی ﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﺧﻠﯿﺘﮏ علی ﺭﺍﺳﯽ ﺑﺲ ﻻ ﺗﺠﺮﺡ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺘﮏ علی ﺭﺍﺳﯽ download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه