متن آهنگ Kinei از مهدی جهانی

آلبوم: Kinei

👁 ٧٣رفتنت برام

ساده نیست اصلا

دور میخوای بشی

واسه چی ازم

واسه چی ازم

دور میخوای بشی

یه روزی جلوم بشی رو سیا که چی

بگی دوباره برگرد

بگم نمیخوام

یه دنده بازیام شبیه بچگیامه

حتی باز ببینم هستم عاشق نگات

هر چی آبرو داشتم دادی تو به باد

من کینه ایم

یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس

برگردی پس میزنمت با هر دو دست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ارتباطمونو نکنی تو قطع و وصل

شدیم هردو پست

من کینه ایم

یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس

برگردی پس میزنمت با هر دو دست

ارتباطمونو نکنی تو قطع و وصل

رفتنت برام

ساده نیست اصلا

عاشق نمیشی

دیگه بعد من

دیگه بعد من

فکر من نباش

نه تو نمیشی برام مثل اولاش

من کینه ایم

متن آهنگ Kinei از مهدی جهانی

یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس

برگردی پس میزنمت با هر دو دست

ارتباطمونو نکنی تو قطع و وصل

شدیم هر دو پستمن کینه ایم

یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس

برگردی پس میزنمت با هر دو دست

ارتباطمونو نکنی تو قطع و وصل

من کینه ایم

یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس

برگردی پس میزنمت با هر دو دست

ارتباطمونو نکنی تو قطع

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background