متن آهنگ Dorit Adat Mishe از مهدی جهانی

آلبوم: Dorit Adat Mishe

👁 ٥٨یه روزی عشق من بودی

یه روزی زندگیت بودم

آخرین آرزوم این بود

تو فقط بم بگی خوبم

تو فقط بم بگی خوبم

الان تو این اتاق تنهام

دل من تنگ تر از قبله

یاد قولایی که دادی

بدتر و بدترم کرده

دل من تنگ تر از قبله

دوریت عادت میشه

برو واقعا دیگه

برو تا فراموش کنیم

همو باهم دیگه

دوریت عادت میشه

برو واقعا دیگه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دوریت عادت میشه

برو واقا دیگه

برو تا فراموش کنیم

همو باهم دیکه

دوریت عادت میشه

برو واقا دیگه

با اینکه دوری از چشمات

واس من آخر دنیاس

تو که جدا بشی قلبم

قد یه آسمون تنهاست

واس من آخر دنیاست

نمیدونم چرا الان

اینجوری بینمون دعواست

دل م اینطرف تنگه

دل تو اونطرف تنهاست

متن آهنگ Dorit Adat Mishe از مهدی جهانی

واس من آخر دنیاست

دوریت عادت میشه

برو واقا دیگه

برو تا فراموش کنیم

همو با هم دیگهدوریت عادت میشه

برو واقا دیگه

دوریت عادت میشه

برو واقا دیگه

برو تا فراموش کنیم

همو باهم دیگه

دوریت عادت میشه

برو واقعا دیگه

(end) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background