متن آهنگ Dambura از Mehdi Farukh

- 202 👁
متن آهنگ Dambura از Mehdi Farukh امتیاز 1.0 از 1 نظر متن آهنگ Dambura از Mehdi Farukhکمی می داری ده میدان دمبوره سر میشود حریفای این زمانه همه بی سر میشود رویته که بالا کنی جان حالم خراب میشود رویته که بالا کنی جان حالم خراب میشود میده میده پای ده میدان دمبوره سر میشود غیچک و چنگ و چغانه همه بی سر میشود بیا بیا نازنین چرخ بزن پهلویم نشین بیا بیا نازنین چرخ بزن پهلویم بشین

ناز فراوان بکن جان لحظه یی سویم ببین ناز فراوان بکن جان لحظه یی سویم ببین کمی میداری ده میدان دمبوره سر میشود غیچک و چنگ و چغانه همه بی سر میشود download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
یا الهی من چی سازم این دل دیوانه را یا الهی من چی سازم این دل دیوانه را سر به سهرا میزنم جان خوش ندارم خانه را سر به سهرا میزنم وای خوش ندارم خانه را کمی میداری ده میدان دمبوره سر میشود حریفای این زمانه همه بی سر میشوند

روی ته که بالا کنی جان حالم خراب میشود روی ته که بالا کنی جان حالم خراب میشود میده میده پای به میدان دمبوره سر میشود غیچک و چنگ و چغانه همه بی سر میشود download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه