متن آهنگ Dambura از Mehdi Farukh

- Awalin Bar

- 0 👁کمی می داری ده میدان دمبوره سر میشود حریفای این زمانه همه بی سر میشود رویته که بالا کنی جان حالم خراب میشود رویته که بالا کنی جان حالم خراب میشود میده میده پای ده میدان دمبوره سر میشود غیچک و چنگ و چغانه همه بی سر میشود بیا بیا نازنین چرخ بزن پهلویم نشین بیا بیا نازنین چرخ بزن پهلویم بشین

ناز فراوان بکن جان لحظه یی سویم ببین ناز فراوان بکن جان لحظه یی سویم ببین کمی میداری ده میدان دمبوره سر میشود غیچک و چنگ و چغانه همه بی سر میشود download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
یا الهی من چی سازم این دل دیوانه را یا الهی من چی سازم این دل دیوانه را سر به سهرا میزنم جان خوش ندارم خانه را سر به سهرا میزنم وای خوش ندارم خانه را کمی میداری ده میدان دمبوره سر میشود حریفای این زمانه همه بی سر میشوند

روی ته که بالا کنی جان حالم خراب میشود روی ته که بالا کنی جان حالم خراب میشود میده میده پای به میدان دمبوره سر میشود غیچک و چنگ و چغانه همه بی سر میشود download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه