تصویر آهنگ صاف و ساده از مهدی احمدوند

دانلود + متن آهنگ صاف و ساده از مهدی احمدوند

آلبوم: Khooneye Ghoroor

Saf-o Sadeh

👁 ٤٣تو اومدی سمتم و چشمات همه حرفاتو بهم گفت

من نمی ذارم از تو قلبم کسی دربیاردت مفت

اومدی سمتم و گفتی تو رو دوست دارم بی منت

نفسم گیر صداته بی اراده بی علت

تو همون دیدار اول همه حرفامو یادم رفت

دانلود آهنگ صاف و ساده از مهدی احمدوند

همه غصه هامو درجا به فراموشی دادم رفت

خیلی بهت علاقه دارم سر این که صاف و ساده

اومدی گفتی می خوامت بی کلاس و بی افاده

سر تو جونمو میدم سر اخلاقای خاکیت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پر اعتماده چشمات می خورم قسم رو پاکیت

تو اومدی سمتم و چشمات همه حرفاتو بهم گفت

من نمی ذارم از تو قلبم کسی دربیاردت مفت

اومدی سمتم و گفتی تو رو دوست دارم بی منت

نفسم گیر صداته بی اراده بی علت

تو همون دیدار اول همه حرفامو یادم رفت

همه غصه هامو درجا به فراموشی دادم رفت

خیلی بهت علاقه دارم سر این که صاف و ساده

متن آهنگ صاف و ساده از مهدی احمدوند

اومدی گفتی می خوامت بی کلاس و بی افاده

سر تو جونمو میدم سر اخلاقای خاکیت

پر اعتماده چشمات می خورم قسم رو پاکیتخیلی بهت علاقه دارم سر این که صاف و ساده

اومدی گفتی می خوامت بی کلاس و بی افاده

سر تو جونمو میدم سر اخلاقای خاکیت

پر اعتماده چشمات می خورم قسم رو پاکیت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background